We buy and I take the commission trade antiques

and artistic works, artistic works of authors from academic

Slovak modern art as well as painting

18 and 19st. Slovakia ...


KÔŇ – tematická výstava zo zbierok Východoslovenskej galérie
There are no translations available.

alt

 

 

Sprístupnenie výstavy: 21. 11. 2015 od 10.00 hod.

Trvanie výstavy: 21. 11. 2015 – 3. 1. 2016

V minulosti jedna z najobľúbenejších a najfrekventovanejších tém/námetov vo výtvarnom umení sa dnes sama o sebe môže javiť ako prežitok. No jej nemalé zastúpenie v zbierkovom fonde Východoslovenskej galérie zaznamenáva jej vývoj naprieč umeleckými štýlmi dekád od 19. po koniec 20. storočia. Časové ohraničenie či bariéra v ponímaní tejto témy širokou verejnosťou, spôsobené absenciou mladších diel súčasného vizuálneho umenia v zbierke galérie, je len nechceným momentom a mylným zdaním o neaktuálnosti alebo zbytočnosti zobrazovania voľakedy tak nepostrádateľného zvieraťa akým bol kôň.

Aj keď kôň je stále pracovným zvieraťom a jazda na ňom si znova získava stále väčšiu obľubu ako kratochvíľa alebo ako terapia, ako motív/téma v takejto polohe v súčasnom vizuálnom umení absentuje.

Skôr než zobrazenie koňa ako pracovného zvieraťa, ako dopravný prostriedok pri prekonávaní vzdialeností či pri boji, alebo ako fascinujúco krásnu „beštiu" vo výstavnom postoji či v trysku pri dostihoch, nachádzame koňa ako takého, no tiež jeho vzťahu k človeku, v pozícii predmetu štúdia, ako napríklad u talianskeho umelca Maurizia Cattelana a jeho pätice koní s hlavami stratenými v stene. Ide o provokáciu k zamysleniu možno nad

stratenou alebo novonadobudnutou úlohou či osudom koní. Podobne provokujúco podáva koňa ako niekdajší zdroj k mytologickým pegasom a jednorožcom britský umelec Damien Hirst. Český umelec David Černý parafrázoval jazdeckú sochu, keď sv. Václava posadil na mŕtveho koňa ako symbol zaniknutej českej monarchie alebo ako provokáciu k polemike o vhodnom štátnom zriadení. U slovenským umelcov, Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča majú kone úlohu „komparzu" v ich pyrografických komentároch slovenských historických dogiem. Naopak u sochára Jána Zelinku, držiteľa ceny Oskára Čepana, je kôň, podobne ako iné zvieratá zachytený/odliaty po smrti ako isté „memento mori".

Výstava Kôň, pripravená zo zbierok Východoslovenskej galérie, zaznamenáva danú tému v podaní autorov (Klimkovičovci, Mednyánszky, Jaszusch, Zmeták, Fulla, Majerník, Hložník, a i.) pôsobiacich v rozmedzí dvoch storočí, a umožňuje sledovať vývoj umeleckých štýlov a autorských prejavov vo výbere maľby, grafiky a kresby.

V možnostiach zbierkového fondu galérie bolo možné vysledovať tri hlavné tematické okruhy. Žánrové výjavy, teda výjavy z každodenného života človeka, v najväčšom rozsahu poľnohospodárske práce s koňmi zapriahnutými do pluhov, mestské či vidiecke jarmoky s povozmi ťahanými koňmi, kúpanie koní a pod.; Intímne/citové námety, jazdci v romantickej, pochmúrnej krajine so stromami lemujúcimi horizont či naopak expresívna, nepokojná kompozícia zmáhaného koňa vlečúceho jazdca pod víriacim vesmírom (Mednyánszkeho Krajina s jazdcom, Jaszuschova Nirvána); a nakoniec Vojenské námety husárov na koňoch od neznámych maliarov 19. storočia alebo vojenských či partizánskych jazdeckých hliadok prvej a druhej svetovej vojny (Lengyel-Reinfuss, Majkut, Majerník, Hložník).

Výstava Kôň, zo zbierok VSG, je okrem iného prvou sondou do danej témy, ktorá si určite zasluhuje hlbší prieskum. Našou víziou do blízkej budúcnosti je pripravenie komplexného výstavného projektu so zakomponovaním a výskumom aj tu absentujúcich diel súčasných autorov.

Expozícia prináša výstavnú premiéru mnohých, doteraz neprezentovaných diel.

Kurátor: Michal Štofa

Koncept: Ján Kovačič, Richard Gravecz

OSTROVY KULTÚRY

Informácie o ostrovoch kultúry

Zriaďovateľ

Návštevné hodiny

Výstavné siene na Hlavnej 27
utorok - nedeľa 10oo- 18oo hod

Výstavné siene na Alžbetinej 22
utorok - nedeľa 10oo- 18oo hod

VSG Hlavná

Východoslovenská galéria Košice
Hlavná 27
040 01 Košice
tel. 0421 055 68 175 11

 
Svedectvo starých máp
There are no translations available.

alt

 
Vojtech Löffler a jeho priatelia - Július Jakoby a Ľudovít Feld
There are no translations available.

alt

 

 
Anton Jasusch – 50 rokov po…
There are no translations available.

alt

 
FEMME FATALE – Obraz ženy v tvorbe východoslovenských výtvarných umelcov 1900 – 2015
There are no translations available.

alt

 

 

Múzeum Vojtecha Lofflera
Alžbetina 20
040 01 Košice
Slovensko
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tel.: 055 / 622 32 34

 

Pozývame Vás na vernisáž výstavy FEMME FATALE – Obraz ženy v tvorbe východoslovenských výtvarných umelcov 1900 – 2015, ktorá sa uskutoční 25. júna o 17:00 hod. Téma ženy, nazeraná rôznymi spôsobmi, patrí medzi najklasickejšie výtvarné žánre. Z hľadiska výtvarných žánrov môžeme pokladať práve tému ženy a ženského sveta za jeden z najatraktívnejších pohľadov na súčasné umenie. V prijatej koncepcii, na základe ktorej je predstava výstavy vytváraná, sa kladie dôraz na vývoj témy s motívom ženy od počiatku 20. storočia.

V kontexte východoslovenského výtvarného umenia bola téma typická napríklad pre tvorbu Júliusa Jakobyho, Juraja Collinásyho, ElemíraHalásza-Hradila, Alexandra Eckerdta, Júliusa Hegyesyho, Jána Máthého, Františka Patočku, Jozefa Teodora Moussona, Editu Spannerovú, Matúša Lányiho, Vlastu Žákovú, Luciu Dovičákovú a pod.

Koncepcia výstavy chce predstaviť rôzne žánrové vnímanie témy a to vo viacerých výtvarných druhoch – maľbe, kresbe, plastike, grafike a pod. Nadčasovosť témy umožňuje naplniť aj jeden zo základných aspektov a to je reflexia témy v súčasnom výtvarnom umení a jej prepojenia so silnou košickou a východoslovenskou výtvarnou tradíciou. Výstavný súbor predpokladá výber z tvorby približne 60 autorov, tvoriacich vo vymedzenom období a v súčasnosti.

Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič

Hudobý hosť: Ladislava Lilly Maníčková

Trvanie výstavy: 6. september 2015

 
Biedermeier
There are no translations available.

alt

 

Biedermeier
VÝSTAVA

 

Výstava zameraná na tzv. „obdobie pokoja" – biedermeier - ponúkne divákovi pohľad na náš výtvarný materiál, obľúbené žánre ako portrét, krajinomaľba, zátišie a žánrové obrázky z obdobia rokov 1815/20 – 1848/60, doplnené o drobné úžitkové predmety a nábytok.

 

19.06.2015, Pi - 01.11.2015, Ne
Slovenská národná galéria Bratislava
Ústredným fenoménom biedermeieru bolo súkromie, domáci život rodiny, ale aj vytvorenie platformy pre moderné zmýšľanie s dôrazom na praktickosť a komfort, a to nielen pri zariaďovaní interiérov.

 

Dôležitá bude problematika modernizácie spoločnosti, ako i téma reprezentácie a štylizácie jednotlivých spoločenských vrstiev.

Hlavné tematické okruhy budú reflektovať prejav mierového obdobia v strednej Európe po Viedenskom kongrese, súdobú cenzúru a centralizmus Viedne, revolučný rok 1848; kult rodiny a domáceho prostredia, budovanie rodinných väzieb; zbožnosť a sakralitu, posilnenie viery a zároveň citový svet človeka; vyššiu a nižšiu spoločnosť a vzájomné ovplyvňovanie umeleckého vkusu; živú a neživú prírodu, krajinomaľbu i zátišia.

Na výstave budú prezentované primárne diela zo slovenských galerijných a muzeálnych zbierok ako aj niekoľko diel a predmetov z maďarských a českých zbierok s provenienciou nášho dnešného územia.

 

Vystavujúci autori:

Franz Eybl, Friedrich von Amerling, Anton Einsle, Jozef Ginovský, Peter Michal Bohúň, Jozef Božetech Klemens, Vojtech Klimkovics (Klimkovič), Imrich Klimkovics, Štefan Ferenczy, Ladislav Dunajský, Ferdinand von Lütgendorff, Jakub Marastoni, Friedrich Lieder, Ján Rombauer, Jozef Czauczik, Anton Canzi, Ján Erhlinger, Eduard Gurk, Adam Alexander Ehrenreich, Sebastián Majsch a ďalší.

Zároveň budú na výstave prezentovaní dizajnéri a návrhári úžitkových predmetov ako napríklad Ján Justh z Kežmarku (nábytok), Jozef Oppitz z Košíc (sklo), Ján Hanff tiež z Košíc (zlatník), Matej Rombauer z Prešova (zlatník), Samuel Libay z Banskej Bystrice (zlatník), členovia rodiny Becker z Bratislavy (zlatníci), Anton Thalmer, Ferdinand Hoffmann, Francz Lobmaier (hodinári) ako i predmety stupavskej, kremnickej a košickej maneniny a sklární v Zlatne.

Hlavná kurátorka: Katarína Beňová

Kurátori: Jana Švantnerová (SNG), Silvia Seneši-Lutherová (VŠVU)

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 2 of 5

starozitnosti starozitnictvo starozitnost vykupujem vykupim komisionalny komisionalne komisionalnych komisionalne predaj predam obraz obrazy obrazov slovensky autor autori autory malba malby malieb portret portrety portreti portretov nabytok nabytky porcelan porcelany porcelanovy skrina komoda hodiny hodina hodinky busta busti busty gramofon gramofony gramofony sklo skla bronz bronzy bronzove bohya boh mramor mramorova mramorove akademicky akademik akademicke moderna moderny 18 19 st storocie slovensko slovenska slovensku vytvarne vytvarny dielo diela dielu umelecky umelec umeleckeho umeleckym galeria galericky galeriou antique antiquariat