We buy and I take the commission trade antiques

and artistic works, artistic works of authors from academic

Slovak modern art as well as painting

18 and 19st. Slovakia ...


Sochárky – Výber osobností česko-slovenského sochárstva
There are no translations available.

alt

 

Otvorenie výstavy: 28. január, 17.00 hod.

Termín: 29. január – 21. máj 2016

Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Výstavný a publikačný projekt bude prezentovať výber ženských osobností československého sochárstva, ich prínos a špecifiká pre dejiny výtvarného umenia v tematických okruhoch, ktoré objasnia nástup žien do sochárskeho umenia, ich pozíciu a umelecké výsledky v sochárstve, považované za výrazne mužské teritórium. Ženské autorky však v ňom našli a mali priestor, ktorého dimenzie je potrebné pripomenúť a „oprášiť". Výstava a katalóg sa zamerajú na sochárky, ktoré absolvovali klasické sochárske štúdium (ŠUP v Bratislave, AVU v Prahe, VŠUP v Prahe, VŠVU v Bratislave) a mnohé z nich sú neznáme, zabudnuté, stratené, opomenuté dejinami, teóriou umenia a múzejnými zbierkami alebo predstavované v kontexte úžitkového a dekoratívneho umenia. Dôraz je postavený na autorky tvoriace na Slovensku s doplnením o výber diel sochárok z českého prostredia, niektorých z nich u nás doposiaľ nepredstavených a takmer neznámych.

Reinštalácia výstavy v Košiciach bude inovovaná dielami zo zbierky Východoslovenskej galérie v Košiciach a plánuje predstaviť vo väčšom rozsahu autorky pochádzajúce z východoslovenského regiónu, alebo tie ktoré tu v minulosti pôsobili (Jolana Kirczová, Alina Ferdinandy, Erna Masarovičová, Mária Bartuszová). Prenos výstavy do košickej galérie a jej doplnenie má význam z viacerých aspektov – Košice boli v 20. storočí mimoriadne plodným a aktívnym sochárskym regiónom, rovnako aj zbierky galérie a múzeí v Košiciach obsahujú diela týchto umelkýň, čo dodá projektu nový charakter a predstaví návštevníkom tohto regiónu špecifickú „ženskú" kapitolu z dejín výtvarného umenia v bývalom Československu.

Začiatky etablovania sa ženských autoriek v 30. rokoch 20. storočia súvisí s úžitkovým umením a s ambíciou tvoriť sochárske diela a presadiť sa v oblasti komorného sochárstva. Ich sochárska činnosť preto vychádza z úžitkového a dekoratívneho umenia a sochárstvu sa venovali len epizodicky. Napriek tomu ide o diela, ktoré si zasluhujú pozornosť a sú rovnocenným príspevkom i v komornej forme. Roky po druhej svetovej vojne a predovšetkým záver 50. rokov sú spojené s rozvojom umeleckého vzdelávania a tiež s monumentálnymi realizáciami vo verejnom priestore. Sochárky boli a sú výraznými individualitami, ktoré nachádzali svoj priestor mimo hlavných prúdov, neskrývajúc sa za dekoratívne hodnoty, v tom období v modernom umení chápané ako neprogresívne až dekadentné. Výskum v problematike vychádza zo zachovaných diel, z fotodokumentácie, orálnej histórie a z publikovaných materiálov.

Výstavu nemožno vnímať ako malé monografie vybraných autoriek, ale je skôr poukázaním na špecifiká ženského aspektu v sochárskom umení – drobná plastika (šperk, dekoratívne formy plastiky, záhradná plastika), na používaný materiál – keramika, ďalej na témy ako žena, matka, materstvo, plodnosť a tiež na špecifiká sochárskych techník. Okrem trojdimenzionálnych diel sochárskeho a úžitkového charakteru sú vystavené kresby, fotografie, koláže, grafiky, modely a iné dokumentácie sprostredkujúce fenomén sochárok v umení 20. storočia. Pre pochopenie sochárstva, prechádzajúceho v minulom a súčasnom storočí krízou, je výstavný projekt doplnením neznámych území a sústredením sa na diela a osobnosti, ktoré ostali mimo hlavnej hry.

Výstava je tematicky členená na viacero celkov: Žena – hlava – portrét, Sochárka a keramička, Od miniatúr po „monumentálky", Žena – matka – rodina, „Železné" dámy, Príroda = Žena. Súčasťou výstavy sú zvukové nahrávky textov z autentických dokumentov vybraných sochárok. Hovorené slovo dopĺňa atmosféru ich tvorby o životné príbehy, okolnosti a tvorivé uvažovanie. Texty boli dramaturgicky vyberané nie ako životopisné medailóny jednotlivých autoriek, ale tak, aby doplnili expozičný zámer a témy jednotlivých výstavných miestností. Vďaka civilným ženským hlasom nahliadneme do intímnych úvah, poézie i do odborných hodnotení. Vypovedajú o autorkách ako o osobnostiach, výtvarníčkach, ženách.

Úryvky: článok z dobovej tlače o (posmrtnej) výstave Jolany Kirczovej (1936); hodnotenie práce Julie Horovej slovami Ester Šimerovej (1946); zápisky Aliny Ferdinandyovej z nemocnice (1962, 1967); výber z osobnej korešpondencie Evy Kmentovej (1977, 1980) a spomienky na „smetiskové začiatky" Věry Janouškovej (2006). Hlasy sochárkam prepožičali Helena Čertíková, Adriana Geričová, Anna Grusková a Paulína Böhmerová.

Zoznam vystavujúcich autoriek:

Alžbeta Čereyová (1906 – ?), Jolana Kirczová (1909 – 1936), Julie Horová-Kováčiková (1906 – 1978), Marie Bartoňková-Drábková (1908 – 1993), Dagmar Rosůlková (1909 – 1998), Věra Janoušková (1922 – 2010), Eugénia Lugsová (1923 – 2013), Alina Ferdinandy (1926 – 1974), Erna Masarovičová (1926 – 2008), Eva Kmentová (1928 – 1980), Jarmila Podzimková-Mráčková (1928 – 1981), Vlasta Prachatická (1929), Klára Pataki (1930), Anna Drobná (1931 – 2007), Mária Bartuszová (1936 – 1996) a Käthe Kollwitz (1867 – 1945)

K výstave vyšiel aj rovnomenný 160-stranový katalóg, ktorý obsahuje štúdiu kurátorky Vladimíry Büngerovej o česko-slovenských sochárkach, rozhovor s teoretičkou a historičkou umenia Ľubou Belohradskou a bohatú obrazovú dokumentáciu.

Vladimíra Büngerová

 
LAJOS SZALAY - KOLOMAN SOKOL - PABLO PICASSO
There are no translations available.

alt

 

Pálffyho palác, Bratislava


22. 1. 2016 - 13. 3. 2016
Kurátori: Lilla Szabó, Noémi Szabó, Ivan Jančár

Keď som v roku 2005 pripravoval retrospektívnu výstavu Kolomana Sokola v Národnej galérii v Budapešti, participovala na jej realizácii aj odborná pracovníčka tejto inštitúcie, výtvarná teoretička Lilla Szabó. Približne pred troma rokmi ma bližšie oboznámila s tvorbou maďarského výtvarníka Lajosa Szalaya. Je až zvláštne, koľko styčných bodov môžeme nájsť medzi autormi, ktorí sa pravdepodobne nikdy nestretli a svoju tvorbu zrejme ani nepoznali. Zachytávali tep doby, citlivo reagovali na aktuálnu sociálnu situáciu, bytostne sa ich dotýkali utlačovaní a ubiedení ľudia. Boli brilantnými až renesančne vybavenými kresliarmi a bytostnými figuralistami. Témy sú veľmi príbuzné: rodina, ženské akty, kone, býky, erotické motívy, vzťahy medzi ľuďmi, maliar a modelka, žena a Minotaurus... Obidvaja sa pohybujú naprieč spektrom dejín výtvarného umenia, významným zdrojom inšpirácie im bola antika. Pri hľadaní ideálu krásy sa u nich spája telesná krása s duševnou. Blízke sú im biblické témy Starého i Nového zákona. A nie je ani náhoda, že u oboch nachádzame motívy Dona Quijota ako symbolu márneho boja s veternými mlynmi. Svojím spôsobom ovplyvnili viacero generácií umelcov v krajinách, kde pôsobili, ich tvorba presahuje teritóriá ich rodných krajín. Koloman Sokol emigroval v roku 1948 do Ameriky a už nikdy sa na Slovensko nevrátil. Lajos Szalay odišiel do Argentíny a v roku 1988 sa s manželkou vrátil späť do Maďarska. V Liptovskom Mikuláši bolo vďaka veľkorysému daru autora v roku 2002 otvorené Centrum Kolomana Sokola, v Budapešti vytvorila Kovács Gábor Art Foundation (KOGART) mimoriadnu zbierku približne 500 diel Lajosa Szalaya. Jej riaditeľ Péter Fertőszögi zareagoval na myšlienku spoločného projektu mimoriadne ústretovo.
Tvorba Kolomana Sokola a Lajosa Szalaya mala viacero styčných bodov aj s umeleckým gigantom Pablom Picassom. Lilla Szabó navrhla spoločnú výstavu všetkých troch umelcov. Kubizmus Sokola ani Szalaya neovplyvnil, boli to skôr hraničiace otázky života a smrti, odcudzenosti a lásky, ktoré ich všetkých spájali. Spoločná výstava ich diel (napokon, Lajos Szalay už s Picassom raz vystavoval a Picasso údajne zo slovenských umelcov poznal len Kolomana Sokola) bola pre nás príliš lákavá, aby sme túto možnosť nevyužili a nepoukázali na skutočnosť, že aj mimo hlavných centier umenia sa môžu objavovať výnimočne zaujímavé umelecké solitéry, akými boli nesporne Koloman Sokol a Lajos Szalay.
Ivan Jančár

 
MILAN LALUHA – FAREBNÝ SVET VARIÁCIÍ
There are no translations available.

alt

 

Pozývame Vás na sprístupnenie výstavy

MILAN LALUHA – FAREBNÝ SVET VARIÁCIÍ
s odborným výkladom kurátora výstavy Petra Megyešiho
27. januára 2016 o 17.00 hod.
vo výstavných priestoroch Múzea Vojtecha Löfflera.

Výstava predstaví obrazy Milana Laluhu (1930 Tekovské Lužany - 2013 Bratislava), ktoré vznikali od 60. rokov po rok 2005 a pochádzajú zo súkromných zbierok. Múzeum Vojtecha Löfflera sprístupní košickému publiku zhruba štyridsať malieb, pričom zväčša ide o doteraz nevystavené diela. Výnimočnosť podujatia zdôrazňuje skutočnosť, že klasik slovenskej výtvarnej moderny a člen Skupiny Mikuláša Galandu vystavuje v Košiciach po takmer päťdesiatich rokoch.
Kurátor výstavy Peter Megyeši
Výstava realizovaná v spolupráci so Saffron beds.
Trvanie výstavy do 29. 2. 2016
S pozdravom

Mgr. Milena Gašajová
riaditeľka
Múzeum Vojtecha Löfflera
Tel.: 0905 656 538
Web: www.lofflermuzeum.sk

 
ELEMÍR HALÁSZ-HRADIL - DOMOV, SLADKÝ DOMOV (rodina, viera, krása)
There are no translations available.

alt

 

Múzeum Vojtecha Lofflera
Alžbetina 20
040 01 Košice
Slovensko
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tel.: 055 / 622 32 34

 

Vernisáž výstavy 19. januára 2016 o 17.00 hod.


Neznáme obrazy umelca zo súkromnej zbierky, intímne diela maliara, ktorý kliesnil cestu pre príchod moderného umenia na Slovensko. Pozvanie na návštevu do košickej meštianskej domácnosti 1. polovice 20. storočia, kde výtvarné umenie bolo súčasťou životného štýlu a dobového vkusu.
Stretnutie s neznámymi, ale blízkymi a zrozumiteľnými dielami, stretnutie s tým, čo dôverne poznáme z príbytkov našich rodičov, či prarodičov: podobizňami najbližších, svätými obrázkami, farebnými kvetinovými zátišiami, romantickými krajinkami, či suvenírmi z ciest, pretavenými do výtvarného prejavu umelcovej lásky rodine, jeho vyznania k viere a kráse umenia. Tej kráse, ktorá bola pre neho jediným a najdôležitejším kritériom hodnoty umenia.
Peter Kobelák

 
Salvador Dalí
There are no translations available.

alt

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Výber z diela svetoznámeho španielskeho velikána zo súkromných zbierok predstavuje rozmanitosť tvorivej sily Salvadora Dalího. Na výstave môžete vidieť litografie, keramiku, medaily, sieťotlač, známky a ďalšie originálne práce z dielne najznámejšie surrealistu.

Vstupné na výstavu:
Dospelý - 5 eur
Dieťa (7 - 17 rokov), študent, dôchodca, ZŤP - 3 eurá
Dieťa do 7 rokov - zdarma
Rodinný - 10 eur + 1 euro na každé dieťa

 
Gejza Kieselbach (1893-1965) Maliar svetla, pohybu a obrazov zvierat.
There are no translations available.

alt

 

 

Výstava pripravená k 50. výročiu maliarovho úmrtia.

Club milovníkov umenia Košíc a Východoslovenská galéria Vás pozývajú na výstavu osobitého košického maliara Gejzu Kieselbacha. Výstava pripomína 50. výročie úmrtia umelca.

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 16. decembra 2015 o 17. 00 hod v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach na Alžbetinej 22.

Gejza Kieselbach patril k známym košickým maliarom. Umelcova programová viazanosť na maľovanie zvierat vytvorila z jeho tvorby ojedinelý maliarsky program animalizmu v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia. Maliar majstrovsky ovládal anatómiu zvierat, predovšetkým koní, ktoré maľoval so skutočným portrétnym záujmom. Umelcovo maliarstvo prenášalo hlboko do polovice uplynulého storočia maliarske princípy impresionizmu a luminizmu. Kieselbachova tvorba ustálená a cieľavedome rozvíjaná uchovávala modifikované princípy klasického európskeho realistického maliarstva. Kieselbach majstrovským spôsobom dokázal zobraziť pohyb a výtvarné hodnoty svetelnej atmosféry. Svoj motivický záujem venoval predovšetkým maľbe hospodárskych zvierat, ktorým venoval svoju lásku a výtvarný záujem. Obrazy zvierat stvárnil s neobyčajnou láskou, anatomickou dokonalosťou a umeleckou presvedčivosťou. Súčasťou výstavy bude aj zaujímavý katalóg.

Výstava sa bude konať od 16. decembra 2015 do 31. januára 2016. Kurátor výstavy Mgr. Peter Markovič

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5

starozitnosti starozitnictvo starozitnost vykupujem vykupim komisionalny komisionalne komisionalnych komisionalne predaj predam obraz obrazy obrazov slovensky autor autori autory malba malby malieb portret portrety portreti portretov nabytok nabytky porcelan porcelany porcelanovy skrina komoda hodiny hodina hodinky busta busti busty gramofon gramofony gramofony sklo skla bronz bronzy bronzove bohya boh mramor mramorova mramorove akademicky akademik akademicke moderna moderny 18 19 st storocie slovensko slovenska slovensku vytvarne vytvarny dielo diela dielu umelecky umelec umeleckeho umeleckym galeria galericky galeriou antique antiquariat